Przejdź do treści

Czym są zaburzenia matematyczne?

Dzieci uczą się pierwszych liczb i działań matematycznych już w przedszkolu. Choć często nawet w domu, jeżeli rodzice wykazują dużą troskę o rozwój swoich dzieci. Im później się rozpocznie edukacja dziecka, tym większe są szanse na wystąpienie jakichś problemów.

Czy zaburzeń matematycznych można uniknąć?

zaburzenia matematyczneNauki ścisłe wielu dzieciom sprawiają spore problemy, gdyż wymagają one logicznego myślenia, wyciągania wniosków i analizowania, a do tego dobrej pamięci. Zaburzenia matematyczne są jednymi z najczęściej występującymi u dzieci. Oczywiście nie wszystkie są poważne i można je leczyć, a nawet całkowicie wyeliminować. Jedne są wynikiem niedbałości o rozwój i sytuacji patologicznej w domu, a inne mogą być spowodowane genami, czy niskim intelektem. Bez względu na przyczynę, trzeba je jak najszybciej zdiagnozować i podjąć kroki do ich niwelowania. Jednym z najpoważniejszych zaburzeń należy dyskalkulia, która dotyka około cztery do pięciu procent dzieci. Jest to choroba, która powoduje nieumiejętność wykonywania działań arytmetycznych, czyli dodawania, odejmowania, dzielenia i mnożenia. Oczywiście nie wspominając już o bardziej skomplikowanych działaniach. Zaburzenie to trzeba jak najwcześniej rozpoznać, żeby móc dać dziecku szansę na wyleczenie i pracę nad wyrównaniem szans. Jeżeli zaburzenia te są wynikiem zaniedbań ze strony rodziców, to oczywiście można ich uniknąć, jeżeli natomiast winowajcą są geny, to jest to bardzo trudne. Na pewno konieczna jest konsultacja u specjalisty.

Większość osób z zaburzeniami matematycznymi nawet nie wie, że je ma, gdyż są one traktowane jako nieuctwo, zaniedbanie, lub po prostu brak zdolności matematycznych. Im wcześniej zostaną one zdiagnozowane, tym lepiej dla dziecka, bo będzie miało możliwość je skorygować.