Przejdź do treści

Jak budowane są studnie?

Popularność studni wraz z biegiem czasu ulega stopniowemu zmniejszeniu. Jest to głownie związane z tym, że większość gospodarstw może  już uzyskać dostęp do kanalizacji, bez większych problemów. Dla tych, dla których jest to niemożliwe, studnia nadal pozostaje jedyną alternatywą.

Jak wierci się studnie?

fachowe wiercenie studni w toruniuPopularność kanalizacji, oraz większa dostępność do instalacji wodociągowej sprawia, ze coraz mniejsza liczba osób decyduje się na korzystanie ze studni. Oczywiście, nie oznacza to ze nikt już z nikt nie korzysta, ale zmienił się sposób wykorzystywania tych konstrukcji, i sposób ich budowy. Zanim wiec zdecydujemy sie na ich budowę, musimy znaleźć firmę, która wykonuje fachowe wiercenie studni w Toruniu. Jak się bowiem okazuje, obecnie raczej nie buduje się studni metodą kopaną, gdyż nie daje to możliwości uzyskania dostępu do wysokiej jakości wód głębinowych. Zamiast tego, studnie powstają na skutek wykonania specjalnego odwiertu. Oczywiście zanim będzie to możliwe, konieczne jest wykonanie odpowiednich badań gruntu, dzięki którym będzie można oszacować, na jakiej głębokości znajdą się najbliższe zasoby wód głębinowych. Badania geologiczne mają także pomóc ustalić, czy na trasie planowanego odwiertu nie znajdują się żadne przeszkody terenowe. Gdy uda się to potwierdzić, ostatnim krokiem jest właściwa budowa takiej studni. Opiera się to o wykonanie odwiertu, nieco poniżej poziomu, na  którym znajduje się źródło wód głębinowych. Następnie należy jak najszybciej zabezpieczyć tak powstały otwór, w tym celu zazwyczaj jest wykorzystywana specjalna rura z poliuretanu. Jest ona znacznie bardziej pewniejszym zabezpieczeniem, niż używane dawniej kręgi betonowe, które miały tendencje do wykruszania się po krótkim okresie czasu. Oczywiście obecnie studnie pracują na zasadzie automatycznej, wiec trzeba umieścić na jej dnie odpowiednią pompę zatapialną, która pozwoli na odprowadzanie wody do danego gospodarstwa. W ten sposób, można uzyskać doskonałą alternatywę, dla kanalizacji, oraz instalacji wodociągowej.

Studnie są znacznie mniej popularne, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Nie oznacza to, ze kompletnie się z nich nie korzysta, gdyż nadal odgrywają one bardzo ważna rolę. Aby tak było, musza być jednak we właściwy sposób wybudowane, najlepiej z użyciem odpowiedniej wiertnicy.