Przejdź do treści

Jak zachęcić pracownika do oszczędzania?

Od nowego roku, każdy pracodawca który zatrudnia co najmniej jedną osobę na umowę o pracę, musi podpisać umowę z instytucją finansową i utworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników. Jest to rodzaj specjalnego konta oszczędnościowego, na którym odkłada środki państwo, pracodawca oraz sam pracownik, mające na celu poprawę stanu finansowego polskiego społeczeństwa.

Zasady wprowadzenia PPK

PPK - jak wprowadzić w firmiePrzed wyborami parlamentarnymi, rządząca partia obiecała polskiemu społeczeństwu radykalną poprawę ich stanów finansów. Pierwszym krokiem, jest oczywiście planowana i częściowa wprowadzona w życie podwyżka płac minimalnych, emerytur i wprowadzenie rocznych premii. Kolejnym krokiem, ważnym ze względów ekonomicznych, jest jednak zachęcanie pracowników do oszczędzania. Od wielu lat w Polsce ekonomiści wskazują bowiem na bardzo poważny problem, jakim jest niewielki procent pensji polaków przeznaczanych na oszczędności. Polskie podatnik jest jednym z najmniej oszczędnych w całej Europie, co w związku z niskim emeryturami i starzejącym się społeczeństwem może doprowadzić do pobierania zbyt dużej ilości pożyczek czy kredytów z niepewnych źródeł. Pomysłem rządu, który ostatecznie wszedł z początkiem tego roku w życie, jest utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, poniekąd zmuszających do gromadzenia przez pracownika oszczędności także pracodawce. Każda przedsiębiorca zatrudniający co najmniej jedną osobę, musi podpisać umowę z jedną z wybranych instytucji finansowych. W związku z tym pracodawcy mają problem z tym , jak wprowadzić te Plany Kapitałowe w życie, jaką instytucję wybrać, w związku z czym jednym z najczęściej zadawanych przez pracodawców pytań w roku ubiegłym było: „PPK – jak wprowadzić w firmie.” Wielu pracodawców nie wie, że ministerstwo finansów utworzyło specjalną stronę internetową, wyjaśniającą wszelkie wątpliwości, dlatego rozpoczęła się intensywna kampania informacyjna w mediach, która pozwala bardziej zapoznać się z tematem.

Plany Kapitałowe zasadniczo polegają na pobieraniu 2 procent pensji brutto na konto oszczędnościowe, na którym co roku swoje środki odkłada Państwo. Pracownik może dodatkowo przeznaczyć na poczet tych środków kolejne dwa procent swojej pensji., ale jest do tego wymagane jego zgoda. Co ważne pracodawca nie może potrącać tych dwóch procent z pensji netto pracownika. W przypadku nie dostosowania się do nowych zasad, pracodawcy grożą dotkliwe kary finansowe.