Przejdź do treści

Kontrola pracy kierowców

Transport kołowy cieszy się coraz większą popularnością. Jego rozwój zapoczątkował wyparcie innych środków przewozu takich jak kolej czy droga morska. Odpowiednio przystosowany pojazd jest w stanie dowieźć każdy produkt w dowolne miejsce na kuli ziemskiej. Dlatego też na naszych drogach pojawiło się tak wiele samochodów pracujących zarówno w transporcie krajowym jak i zagranicznym. Prowadzone przez zawodowych kierowców przemierzają nasze drogi bez przerwy dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Jak prawidłowo rozliczyć tachograf?

rozliczanie tachografówAby ta ogromna masa towaru spokojnie i bezpiecznie poruszała się po drogach całej Unii Europejskiej i nie tylko wprowadzono przepisy regulujące czas pracy kierowcy. Ich zadaniem nie jest krzywdzenie kierowców czy ich pracodawców nakładanymi karami finansowymi lecz zapewnienie im odpowiednich warunków do bezpiecznego poruszania się po drogach. Ich praca będzie bezpieczna tylko wówczas gdy będą spokojni i wypoczęci, gdy nie będą się stresować i gdy będą wiedzieli że nie są pozostawieni samemu sobie w chwili wystąpienia jakiegoś zagrożenia czy niebezpieczeństwa. Czas pracy kierowcy to okres od chwili rozpoczęcia pracy do jej zakończenia. W jego skład wchodzi prowadzenie pojazdu, załadunek i rozładunek, czynności administracyjne i spedycyjne oraz codzienna obsługa pojazdu. Dziennie nie może on przekraczać dziewięciu godzin jazdy. W wyjątkowych sytuacjach może być wydłużony do dziesięciu ale tylko dwa razy w tygodniu. Po każdym czteroipółgodzinnym okresie jazdy konieczna jest czterdziestopięciominutowa przerwa. Wszystko to rejestruje zainstalowany w samochodzie tachograf. Rozliczanie tachografów daje nam obraz pełnej pracy kierowcy. Odnotowuje czas prowadzenia pojazdu, prędkość z jaką się porusza, długość przebytej drogi oraz ilość przerw i okresów odpoczynku. Dzięki temu odpowiednie służby mogą również ocenić jakość jazdy kierowcy pod względem bezpieczeństwa i stosowania się do obowiązujących przepisów.

Zawodowi kierowcy wykonuje niezwykle trudną i odpowiedzialną pracę. Zaraz po opuszczenia miejsca załadunku kierują się w kierunku wskazanym przez spedytora i często mogą liczyć tylko na siebie lub pomoc innych kolegów kierowców. Z daleka od rodzin, ich miejsce zamieszkania stanowi szoferka która pełni rolę zarówno miejsca pracy jak i wypoczynku.