Przejdź do treści

Możliwość skorzystania z coachingu zespołowego

Firmy poszukujące sposobów na zwiększenie efektywności biznesowej, mogą wprowadzać nowe standardy obsługi i szkolić pracowników z zakresu technik sprzedaży. Dodatkowo wydają środki finansowe na akcje promocyjne i jednocześnie na reklamę. Jednak na konkurencyjnym rynku, zwłaszcza w czasie kryzysu może być trudno uzyskać satysfakcjonujące wyniki. Dlatego właśnie warto zorientować się, czy coaching zespołowy będzie rozwiązaniem skutecznym. Czy warto korzystać z coachingu zespołowego w firmach.

Zalety coachingu zespołowego

przydatny coaching zespołowyWedług wielu specjalistów, coaching zespołowy stanowi bardzo ciekawą alternatywę dla szkoleń. Te w wielu przypadkach mogą nie spełniać zakładanych oczekiwań. Za jedno z podstawowych wyzwań uznaje się bowiem trudność wdrożenia w firmie rozwijanych w czasie szkolenia umiejętności. Doświadczenia w pracy z organizacjami biznesowymi pokazują wprost, że problemem nie jest brak wiedzy pracowników, a inne aspekty. Najważniejszymi są nieefektywnie realizowane procesy, brak określonych zasobów, a także niewystarczająca ich ilość czy brak motywacji. Warto zdecydować się na przydatny coaching zespołowy. Jest minimum kilka powodów, dla których warto zdecydować się na tą metodę. Po pierwsze pracuje się na przykładzie rzeczywistych wyzwań, z jakimi muszą zmagać się zespoły pracownicze. Dodatkowo wypracowane pomysły i rozwiązania pozostają w zespole, więc mają oni znacznie większą motywację do wykorzystywania ich w kontekście praktyczny. W odróżnieniu od szkoleń, nie pojawia się problem dotyczący trudności wdrożenia tych działań. Dodatkowo zespoły uczą się korzystać z najbardziej efektywnych form pracy, pracuje się nad całym zespołem jednocześnie, w związku z czym jest to znacznie tańsze rozwiązanie,  niż praca indywidualna.

Prawidłowo realizowany coaching zespołowy jest sposobem pracy z zespołem, w czasie którego coach wspiera pracowników w podnoszeniu efektywności, zarówno w kontekście realizacji zadań, jak również w kontekście relacji wewnętrznych. Brak pojawiania się efektywności w działaniach może czasem wynikać z nieskutecznie wdrożonych procedur działania, a także z zaburzeń w relacjach między członami zespołu. Coach pomaga także doprecyzować cele oraz określić zasoby i cele zespołu, a także rozwiązywać problemy.