Przejdź do treści

Niezawodne filtry powietrza

Współcześnie budowane obiekty użyteczności publicznej obligatoryjnie muszą posiadać efektywną sieć wentylacyjną. Jest to regulowane przepisami. Coraz częściej właściciele mieszkań oraz biur decydują się na montaż klimatyzacji lub wykorzystują różnorodne urządzenia przenośne. Oprócz nawiewu powietrza o odpowiedniej temperaturze użytkownikom zależy na oczyszczeniu powietrza. Tą rolę spełniają różnorodne filtry powietrza występujące pod różnymi postaciami.

Niezawodny filtr powietrza

filtry kasetoweSprzęt i systemy wentylacji charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością i wymagają zastosowania odpowiednich filtrów zapewniających osiągnięcie właściwych parametrów. Na rynku istnieje kilka podstawowych grup filtrów, które znajdują szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, przemyśle i lokalach mieszkalnych. Należy tu wymienić filtry tłuszczowe, kieszeniowe, kompaktowe i filtry kasetowe. Filtry z każdej grupy mogą znaleźć zastosowanie jako filtry oczyszczania wstępnego lub mogą służyć jako filtry końcowe czyli tzw. absolutne. Producenci urządzeń nawiewowych i klimatyzacyjnych bardzo często projektują swoje urządzenia pod filtry kasetowe, które znajdują zastosowanie najczęściej do oczyszczania wstępnego. Najczęściej są przypisywane do grupy oczyszczania G lub F. Na rynku funkcjonują dwie zasadnicze grupy filtrów kasetowych różniące się budową. Stąd wyróżniamy filtry płaskie i plisowane. Do budowy filtra kasetowego używa się różnych materiałów ale generalną zasadą jest, że materiał filtracyjny umieszczony jest w ramce. Szkielet zewnętrzny może być zbudowany z blachy ocynkowanej, tworzywa sztucznego lub specjalnego kartonu o małej chłonności wilgoci. Medium filtracyjne jest wzmacniane siateczkami z ocynkowanego drutu lub podpórkami w przypadku filtrów o większych rozmiarach.

Bardzo często producenci wszystkich rodzajów filtrów oprócz wytwarzania produktów o standardowych rozmiarach chętnie przyjmują zlecenia na produkcję filtrów o niestandardowych kształtach i rozmiarach. Dużą zaletą filtrów kasetowych jest ich wysoki współczynnik przepływu powietrza do zatrzymywanych zanieczyszczeń. Ich budowa i duża skuteczność sprawiają, że są bardzo chętnie wykorzystywane w sieciach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz nawiewowych.