Przejdź do treści

Rodzaje regulatorów przepływu wód deszczowych

Regulowanie odpływu wód deszczowych ze zbiorników jest ważne, aby nie przeciążać hydraulicznie sieci kanalizacyjnej. Dbanie o optymalny przepływ wód w ściekach pozwala na ich skuteczniejsze oczyszczanie oraz bezawaryjne działanie całego systemu. Za pomocą regulatorów przepływu wody deszczowej, strumień płynących ścieków jest dławiony i jednocześnie regulowany.

Jakie są rodzaje regulatorów przepływu wody deszczowej?

regulator przepływu wody deszczowejW sieciach kanalizacyjnych pojawia się ryzyko przeciążenia hydraulicznego. Zwiększający się napór wód opadowych może zaszkodzić działaniu poszczególnych elementów systemu podczyszczania ścieków, które nie mogą pracować przy nominalnych parametrach. Regulator przepływu wody deszczowej to urządzenie posiadające kilka głównych zastosowań, jak na przykład ograniczenie wypływu ze zbiorników retencyjnych czy regulacja zrzutu ścieków. Służy też do normalizowania przepływu wody, zanim ta trafi do cieku kanalizacji. Wśród rodzajów obecnych na rynku regulatorów, można wyróżnić urządzenia wirowe, korytkowe, krzyżowe oraz pływakowe. Dzięki zmianie kształtu oraz sposobu działania, mogą być dostosowane do różnych warunków eksploatacji, niezależnie od miejsca czy charakterystyki hydraulicznej przepływu. Warunki montażu są bardzo ważne przy wyborze rodzaju urządzenia, aby działało w jak najlepszy sposób, jak najskuteczniej regulując napływ wody opadowej.

Indywidualny dobór kształtu i parametrów działania regulatora przepływu wody deszczowej sprawia, że jest to urządzenie dla każdego. W miejscach gdzie pojawia się ryzyko przeciążenia hydraulicznego, można zastosować taki element, aby usprawnić działanie całego systemu. Zabudowanie go w zbiornikach retencyjnych lub studni pośredniej pozwala na działanie na całość przepływającej wody.