Przejdź do treści

Tajniki grzejników stelrad

Zaletą pary jest przepływanie przez rury pod własnym ciśnieniem bez konieczności pompowania. Z tego powodu rozwiązanie to zostało przyjęte wcześniej, zanim silniki elektryczne i pompy stały się dostępne. Para jest również znacznie łatwiejsza do dystrybucji niż gorąca woda w dużych, wysokich budynkach, takich jak wieżowce. Jednak wyższe temperatury, w których działają systemy pary, powodują, że są one z natury mniej wydajne, ponieważ niepożądane straty ciepła są nieuchronnie większe.

Typowy grzejnik stelrad ma sporo zalet

grzejniki stelradRury parowe i grzejniki są podatne na wytwarzanie dźwięków uderzeniowych zwanych młotem parowym. Huk powstaje, gdy część pary skrapla się w wodzie w poziomej części rur parowych. Następnie para podnosi wodę, tworzy „ślimak” i ciska nią z dużą prędkością w łącznik rurowy, wytwarzając głośny odgłos uderzenia i znacznie obciążając rurę. Ten stan jest zwykle spowodowany złą strategią odprowadzania kondensatu i często jest spowodowany osiadaniem budynków i wynikającym z tego gromadzeniem się kondensatu w rurach i grzejnikach, które nie przechylają się już nieco w kierunku do kotła; grzejniki stelrad wspomagane wentylatorem zawierają wymiennik ciepła zasilany gorącą wodą z instalacji grzewczej. Przełącznik termostatyczny zasila wentylator elektryczny, który wydmuchuje powietrze przez wymiennik ciepła, aby rozprowadzić go w pomieszczeniu. Jego zalety to niewielki względny rozmiar i równomierny rozkład ciepła. Wady to hałas wentylatora i potrzeba zarówno źródła ciepła, jak i oddzielnego zasilania elektrycznego. W ogrzewaniu podłogowym rurki umieszcza się na podłodze w całym pomieszczeniu, a następnie przy budowie pokrywa warstwą betonu. Ogrzewanie podłogowe, znane również jako „promieniowanie cieplne”, wykorzystuje sieć rur, rurek lub kabli grzewczych, zakopanych lub przymocowanych pod podłogą. Najlepsze wyniki osiąga się przy przewodzących materiałach podłogowych, takich jak płytki. Duża powierzchnia takich grzejników o wielkości pomieszczenia pozwala na utrzymanie ich tylko o kilka stopni powyżej pożądanej temperatury pokojowej, minimalizując konwekcję Ogrzewanie podłogowe jest droższe w nowej konstrukcji niż mniej wydajne systemy .

Generalnie trudno jest również modernizować istniejące budynki. Rzymski hipokaust stosował podobną zasadę działania. Grzejniki listew przypodłogowych są formą ogrzewania polegającą na umieszczeniu grzejników wewnątrz listwy przypodłogowej. W systemie przepływa ciepła woda, zwykle pobierana bezpośrednio z instalacji centralnego ogrzewania