Przejdź do treści

Wykorzystanie małych przepompowni ścieków

Systemy kanalizacyjne nie obejmują obecnie wielkiego obszaru naszego kraju. Najgorzej jest na wsiach, gdyż miasta są już w większości skanalizowane. Projektanci kanalizacji, które występują na terenach mniej zurbanizowanych, podkreślają, że największym problemem, jest duża odległość budynków od nitek kanalizacyjnych.

Małe przepompownie ścieków sposobem na podłączenie do kanalizacji

mała przepompownia ściekówKażdy projektant, który zajmuje się projektowaniem przyłączy kanalizacyjnych musi postępować według wytycznych, które jasno określają zarówno przekroje rur, jak i ich spadki. Zachowanie tych wartości w prawdziwym przyłączu jest konieczne, gdyż zapewnia odpowiednio wydajne odprowadzenie ścieków z naszego domu. Problem jest jednak w tym, że zachowując wymagane spadki nie zawsze jesteśmy w stanie trafić w wysokość na jakiej znajduje się główne przyłącze. Rozwiązaniem tego problemu jest mała przepompownia ścieków, która zbiera ścieki z niższych głębokości i podciąga je wyżej, aby móc wykorzystać spadki ponownie. Najczęściej jest ona projektowana w taki sposób, że jest przepompownią zbiorczą, która łączy ze sobą kilka przyłączy domowych, a następnie wszystkie ścieki razem prowadzi dalej. Przy projektowaniu zbiorczych przepompowni trzeba pamiętać, o tym aby przekrój rury odprowadzającej był większy niż przekroje rur doprowadzających ścieki. Istnieją na to specjalne wzory, przeliczenia i wytyczne, które w jasny sposób określają, jakie to będą wartości.

Przepompownie składają się z podziemnego zbiornika, do którego dostarczane są ściek, który służy jako bufor, a także z pomp tłoczących, które pompują ścieki do wyżej położonej rury wylotowej. Wydajność pomp oraz ich moc powinna być dobrana przez projektanta w zależności od aktualnego problemu, który przyłącze ma rozwiązać.