Przejdź do treści

Zaufana oczyszczalnia ścieków

 

Technologia oczyszczania ścieków jest oparta na procesach mechanicznych i biologicznych, z możliwością chemicznego wspomagania. Zastosowanie odpowiednich obiektów i urządzeń technologicznych pozwala na stworzenie systemu zwanego zwanego oczyszczalnią ścieków. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich technik i metod, może ona skutecznie skutecznie usunąć rozpuszczone i nierozpuszczone zanieczyszczenia.

Rodzaje i zastosowanie oczyszczalni ścieków

polecana oczyszczalnia ścieków w łodziPo pierwsze, oczyszczalnie ścieków dzieli się ze względu na rodzaj i proces technologii, które są wykorzystywane do usuwania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń. Najbardziej rodzajem podstawowym jest mechaniczna oczyszczalnie ścieków, w której stosowane są wyłącznie procesy fizyczne, takie jak rozdrabnianie lub filtrowanie. Oczyszczanie na drodze procesów biochemicznych odbywa się w oczyszczalniach biologicznych. Ich funkcjonowanie ma na celu zmniejszenie ilości zawiesin oraz określonych związków w ścieków. Oprócz tego wykorzystywane są także oczyszczalnie chemiczne i hydrobotaniczne, w których stosowane są kolejno środki chemiczne oraz rośliny pływające i zakorzenione. Polecana oczyszczalnia ścieków w Łodzi, jak wiele innych, jako oczyszczanie wstępne przeprowadza proste operacje mechaniczne (np. cedzenie, aeracja), procesy fizyczne (sedymentacja, flotacja) mające na celu usunięcie ze ścieków zanieczyszczeń. poprzez zastosowanie oczyszczania mechanicznego, poza wydzieleniem ścieków skratek i piasku, można uzyskać obniżenie zawartości zawiesiny ogólnej 40 – 70%. Skarki po wydzieleniu ze ścieków są poddawane procesom płuknia  i prasowania, po których gormadzone są w kontenerach i wywożone na składowisko odpadów. Piasek, po wydzieleniu ze ścieków (w postaci pulpy piaskowej), jest poddawany procesowi płukania i separacji. Wypłukany piasek jest gromadzony w kontenerach, a następnie wywożony na składowiska odpadów.

Zbiorniki ziemne o dodatkowo wzmocnionych skarpach również mogą służyć jako oczyszczalnie ścieków. Ich zawartość jest, w przypadku typu tlenowego, w pełni wymieszana. Natomiast stawy fakultatywne wymagają mieszania tylko w jednej części. Lepsze rezultaty oczyszczania biologicznego są w stanie zapewnić stawy sendymacyjne. Zbiorniki napowietrzane do wypuszczania powietrza wykorzystują urządzenia mechaniczne.