Przejdź do treści

Zorganiowanie szkolenia wstępnego

Gdy nowy pracownik jest przyjmowany do firmy, potrzebuje on odpowiedniego wdrożenia. Musi przede wszystkim zapoznać się z nowymi obowiązkami, które ma wykonywać w swoim miejscu pracy. Poza tym taki pracownik powinien również obowiązkowo przejść szkolenie wstępne z zakresu BHP. Jego zorganizowanie leży oczywiście w gestii pracodawcy, a tak naprawdę jest jego obowiązkiem.

Czym jest szkolenie wstępne?

profesjonalne wstępne szkolenie bhp w warszawieTakie szkolenie wstępne nie jest oczywiście tak długie i wyczerpujące temat, jak szkolenie okresowe. Ma jednak za zadanie przygotować pracownika na zetknięcie się z naprawdę bardzo różnorodnymi sytuacjami, również tymi potencjalnie zagrażającym życiu. Pracownik musi się dowiedzieć jak powinien zareagować w poszczególnych sytuacjach oraz jak ma nie dopuścić do ich występowania. Szkolenie wstępne jest zazwyczaj dość krótkie, ale treściwe. Podczas niego pracownik ma być w ogólny sposób przygotowany do wykonywania swoich obowiązków. W trakcie sześciu miesięcy od podjęcia pracy w danej firmie, pracownik musi oczywiście przejść także szkolenie okresowe. To ono bowiem jest w stanie w znacznie lepszy sposób uświadomić takiemu pracownikowi, jakie są ewentualne niebezpieczeństwa związane z jego stanowiskiem pracy. Podczas takich szkoleń są prezentowane między innymi pouczające filmiki, podczas których można zauważyć różnego rodzaju sytuacje, jakie potencjalnie mogą się zdarzyć. Filmiki są bardzo dobrym narzędziem, ponieważ umożliwiają uczestnikom takiego szkolenia lepsze zapamiętywanie. Gdy dojdzie do jakiejś trudnej sytuacji, wówczas takiemu pracownikom znacznie łatwiej będzie odtworzyć z pamięci daną scenę oraz jej ostateczne rozwiązanie. Dziś organizowane jest takie profesjonalne wstępne szkolenie BHP w Warszawie oraz w wielu innych miastach. Oczywiście muszą być one przeprowadzane przez odpowiednie osoby, które posiadają ukierunkowane ściśle wykształcenie oraz mają uprawnienia.

Szkolenia BHP czasem mogą wydawać się nudne i niepotrzebne. Jednak informacje, które są na nich przekazywane, naprawdę mogą niekiedy uratować nam życie. Dobrze jest zatem skupiać się na nich i wyciągać dla siebie jak najwięcej. Poza tym dobrze jest również pamiętać o tym, iż pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia takiego pouczającego szkolenia w firmie.